Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı

III-39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğin; Yatırım Kuruluşlarının İnternet Siteleri isimli 28. Maddesi uyarınca son çeyreğe ilişkin olarak hesaplanan reddedilen emirlerin tüm emirlere oranı aşağıda sunulmaktadır.

2020 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları

Gerçekleşen Emirlerin Oranı: % 100

Reddedilen Emirlerin Oranı: % 0

 

Hesap Aç