KAS(Kaldıraçlı Alım Satım) Müşteri Kar / Zarar Oranları

 III-39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğin; Yatırım Kuruluşlarının İnternet Siteleri isimli 28. Maddesi uyarınca son çeyreğe ilişkin olarak hesaplanan Müşteri Kar/Zarar oranları aşağıda sunulmaktadır.

2020 Yılı 2. Çeyrek Sonuçları

Karda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 0

Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı % 100

Hesap Aç