Özkaynak Oranı Nedir?

Dolar Kritik Seviyede Tepki Verme Niyetinde

10.07.2020


Paritede Görülen Sert Gerileme Sonrası Bir Miktar Tepki Oluşabilir

10.07.2020


Pandemi Salgını Endişeleri Pariteyi Baskı Altında Tutuyor

10.07.2020


Paritedeki Yükseliş Sınırlı Kalabilir

09.07.2020


Dinamik Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapacağınız Kredili Menkul Kıymet İşlemleri için Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarında genel özkaynak oranı hesaplanmaktadır.

Özkaynak Oranı Nedir?

Dinamik Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapacağınız Kredili Menkul Kıymet İşlemleri için Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarında genel özkaynak oranı hesaplanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri V No:65 sayılı tebliğinde belirlenen Genel özkaynak oranı başlangıçta %50 ve sürdürme oranı olarak %35 olarak belirlenmiştir.

Genel Özkaynak oranı şu şekilde hesaplanır:

Özkaynak Oranı= (Özkaynak – Kredi Tutarı) / Özkaynak Tutarı

Kredi kullanımı esnasında özkaynak oranı sürdürme teminatı ( % 35 ) altına düştüğü takdirde SPK' nın Seri V No:65 sayılı tebliği gereği müşteriye özkaynak tamamlama bildirimi yapılarak en geç 2 gün içerisinde özkaynak oranını başlangıç özkaynak oranı olan %50' ye ( asgari ) çekmesi zorunludur.

Verilen süre içerisinde tamamlanmaması halinde, Kurum ayrıca bir ihbarname göndermesine gerek kalmaksızın, kredili olarak alınan ve/veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası araçlarını satarak krediyi kapatma yetkisine sahiptir.

Özkaynak hesaplanmasında portföyde bulunan payların teminat oranları dikkate alınır. Her payın Kurum tarafından belirlenen teminat oranları farklılık gösterebilir.

buradan bize ulaşabilirsiniz.

Hesap Aç