Ödünç Piyasası İşlemleri Nedir?

Dolar Yene Tepki Verme Niyetinde

13.07.2020


Parite Kritik Seviyeleri Aşmakta Zorlanıyor 

13.07.2020


Parite Umutla Yükseliyor

13.07.2020


Dolar Kritik Seviyede Tepki Verme Niyetinde

10.07.2020


Ödünç İşlemler Takasbank Ödünç Pay Piyasasında gerçekleştirilir. Ödünç işlem; Ödünç veren tarafından ödünç alan tarafa, belirli bir dönem için sermaye piyasası araçlarının verilmesi ve aynı cins sermaye piyasası aracının mislen geri alınması işlemidir.

Yatırımcılar portföyünde bulunan payları Ödünç Pay Piyasasında, değişik vadelerde ve faiz oranlarında ödünce verebilirler. Ödünç işlemi paylarını bir nevi kiralama işlemidir.

Ödünç pay piyasasına verilen payların mülkiyeti ödünç verene aittir. Ödünç süresinde doğan rüçhan hakkı, temettü hakkı gibi tüm haklar, ödünç verene aittir.

İşlem Saatleri Nedir?

Seanslar, iş günlerinde 09:45 - 17:30 saatleri arasında olmak koşuluyla tek seans olarak gerçekleştirilir.

Ödünç Piyasası İşlemlerine İlişkin Esaslar Nelerdir?

  • Ödünç İşlemleri, Yıldız Pazar ve Ana Pazarda işlem gören paylarda ve Borsa Yatırım Fonlarında yapılabilmekte olup,  GİP, PÖİP ve YİP’te yer alan paylarda ödünç işlemleri gerçekleştirilememektedir.
  • Ödünç Pay Piyasasında işlem yapmak isteyen yatırımcıların Ödünç Pay Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesini imzalamaları zorunludur.
  • Ödünç Pay Piyasası işlemleri geçekleştirmek isteyen yatırımcılar, Müşteri Temsilcileri aracılığı ile Takasbank Ödünç Pay Piyasası İşlemi gerçekleştirebilir.
  • Ödünç Pay Piyasası işlemleri komisyona tabidir.

Ödünç Pay Piyasası işlemleri hakkında detaylı bilgi almak ve Ödünç Piyasa işlemleri yapmak için bize buradan ulaşabilirsiniz.

Hesap Aç