Halka Arz Nedir?

Dolar Kritik Seviyede Tepki Verme Niyetinde

10.07.2020


Paritede Görülen Sert Gerileme Sonrası Bir Miktar Tepki Oluşabilir

10.07.2020


Pandemi Salgını Endişeleri Pariteyi Baskı Altında Tutuyor

10.07.2020


Paritedeki Yükseliş Sınırlı Kalabilir

09.07.2020


Şirketler için alternatif finansman kaynağı yaratmak, kurumsallaşma ve küreselleşme süreçlerine destek sağlaması açısından en önemli yöntemlerden biri olan halka arz, şirket paylarının Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde işlem görmek üzere, çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satılmasıdır.

Halka arzın şirketlere faydaları nelerdir?

Finansman kaynağı sağlar.
Likidite desteği sağlar.
Kredibilite sağlar.
Kurumsallaşma sürecine destek olur.
Yurt içi ve yurt dışında yaygın tanıtım sağlar.
İkincil halka arz imkanı verir.
Globalleşme sağlar.

Halka arz süreci ve pay piyasalarının belirlenmesi

Halka arzla birlikte, şirketlerin payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında (PP) işlem görmeye başlamaktadır. Şirketlerin halka arz ettiği paylar, Borsa İstanbul kararı ile, PP altında yer alan Yıldız Pazar, Ana Pazar veya Gelişen İşletmeler Pazarlarından (GİP) şartlarını taşıdığı pazarda işlem görebilmektedir. Yatırım ortaklıklarına ait paylar ise yine PP bünyesindeki Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda işlem görmektedir.

Yıldız Pazar ve Ana Pazarda işlem görmek üzere başvuran ortaklıklar mevcut sermayeyi temsil eden payların bir kısmını ortak satışı şeklinde halka arz edebildiği gibi, sermaye artırımı yoluna gidilerek mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle de halka arz tercih edilebilmekte veya her iki yöntem birlikte uygulanabilmektedir.

GİP’te işlem görme başvurusu, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle yapılacak sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek paylar için yapılabilmektedir.  Bu sayede payların satışından elde edilecek fonların piyasanın amacına uygun olarak şirketin bünyesinde kalması ve şirketin gelişmesi ve büyümesi için kullanılması hedeflenmiştir. Bununla birlikte, Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen bireysel katılım yatırımcısı lisansına sahip yatırımcıların ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının ve girişim sermayesi yatırım fonlarının belirli şartları taşımaları halinde, ortaklıkta sahip oldukları payları halka arz sırasında veya payların Borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren satışa sunabilmeleri mümkündür.

Payların işlem görebileceği pazarlar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

 

Hesap Aç