Yasal Bildirimler

YASAL BİLDİRİMLER

Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in “Yatırım Kuruluşlarının İnternet Siteleri”  başlıklı 28’inci maddesi gereğince; işbu “Yasal Bildirimler” sayfası hazırlanmıştır.

 

 • Kısmi Yetkili Aracı Kurum Faaliyet Yetki Belgesine buradan ulaşabilirsiniz. 

 • Şirketi Tanıtıcı Bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 • Yetkili Olunan Yatırım Hizmet ve Faaliyetlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 • Sunulan Hizmetler ve  Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Risklerine buradan ulaşabilirsiniz.

 • Lehine Faaliyet Gösterdiğimiz Kuruluşlara buradan ulaşabilirsiniz. 

 • Alınan Kişisel Verilerin Saklanma ve Kullanım Koşullarına buradan ulaşabilirsiniz.

 • Emir Gerçekleştirme Politikası, Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi, Takas ve Tasfiyelere İlişkin Esaslara buradan ulaşabilirsiniz.

 • Yurt Dışı Piyasalarda Emir İletimine Aracılık İşlemleri Emir Gerçekleştirme Politikasına buradan ulaşabilirsiniz. 

 • Borsada İşlem Görmeyen Sermaye Piyasası Araçları İçin Verilen Anlık Alım Satım Fiyat Tekliflerine buradan ulaşabilirsiniz.

 • Elektronik Ortamda Müşteriler Tarafından Yapılacak İşlemler İle Müşteriye Elektronik Ortamda Yapılacak Bildirimlere İlişkin Esaslara buradan ulaşabilirsiniz.

 • Sermaye Piyasası Araçları, Borsa ve Piyasa Bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

 • Müşteri Sınıflandırması ve Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 • İş Sürekliliği ve Acil Durum Eylem Planına buradan ulaşabilirsiniz.

 • Yasal Uyarı Metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 • Kullanılan Bilgisayar Ağı ve Şifreleme Sistemlerinin Olası Riskleri ve Güvenliğine buradan ulaşabilirsiniz.

 • Kullanılan İşlem Platformunun ve Bilgisayar Ağının Özellikleri, Riskleri ve Güvenlik Tedbirleri İle Platformda Meydana Gelebilecek Risklere Karşı Kullanılabilecek Alternatif İletişim Yöntemlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 • Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Karda ve Zararda Olan Hesapların Oransal Dağılımına buradan ulaşabilirsiniz.

 • İşlem Kuralları Bildirim Formuna buradan ulaşabilirsiniz.

 • Gizlilik Politikasına buradan ulaşabilirsiniz.

 • Çerez Politikasına buradan ulaşabilirsiniz.

 • Çıkar Çatışmaları Politikasına buradan ulaşabilirsiniz.

 • Risk Bildirim Formlarına buradan ulaşabilirsiniz.

 • Çerçeve Sözleşmelere buradan ulaşabilirsiniz.

 • Kendi Adına Başkası Hesabına İşlem Yapanlara İlişkin Duyuru Metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

 • e-CAS Bilgilendirme metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

 • Uygunluk Testine buradan ulaşabilirsiniz. 

 • Yerindelik testine buradan ulaşabilirsiniz. 
Hesap Aç