Yatırım Hizmet ve Faaliyetimiz

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.10.2017 tarih ve 36 sayılı toplantısında, Şirketimizin aşağıdaki tabloda gösterilen kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunması ile ilgili başvurusu olumlu karşılanmıştır.

 

Yetkili Olunan Yatırım Hizmet ve Faaliyetlerini Gösterir Tablo

 

Emir İletimine Aracılık Faaliyeti

Yurt İçinde

 

Paylar

 

Diğer Menkul Kıymetler

 

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

 

Paya Dayalı Türev Araçlar

 

Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar

 

Diğer Türev Araçlar

Hesap Aç