Hesap Açılışı

Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Kurula yaptığımız Kısmi Yetkili Aracı Kurum olarak yetkilendirilmemiz olumlu karşılanmış ve 11/06/2020 tarih ve 2020/36 sayılı toplantısında karar verilmiştir.

Kurumumuz Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.06.2020 tarih ve 5907 sayılı yazısı yetkilendirildiğimiz Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinlerimiz şu şekildedir.

Hesap Aç