Hesap Açılışı

Kurumumuzun "Kısmi Yetkili Aracı Kurum" Olarak Yetkilendirilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.06.2020 tarih ve 6179 esas sayılı yazısı ile, Kurumumuz 16.06.2020 tarih ve K-022 numaralı Yetki Belgesi ile “Kısmi Yetkili Aracı Kurum” olarak yetkilendirilmiştir. Yetki Belgemiz ve Sunmaya Yetkili Olduğumuz Yatırım Hizmet Ve Faaliyetlerimiz:

Hesap Aç