Hesap Açılışı

Kurumumuzun " Dar Yetkili Aracı Kurum" Yetki Belgesinin İptali

Kurumumuz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni ile 16.06.2020 tarih ve K-022 sayılı yetki belgesi ile “Kısmi Yetkili Aracı Kurum” olarak yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilmiş olan 01.11.2017 tarih ve D-006(304) sayılı “Dar Yetkili Aracı Kurum” yetki belgesi iptal edilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

Hesap Aç