Hesap Açılışı

Endekse Bağlı Devre Kesici Uygulaması

Borsa İstanbul A.Ş.’nin 07.08.2020 tarih ve 2020/50 sayılı duyurusunda belirtildiği üzere BIST

100 Endeksinin gün içerisinde önceki günün kapanışına göre ilk eşik olarak %5 veya daha fazla

ve ikinci eşik olarak %7 veya daha fazla düşmesi halinde EBDKS devreye girecek ve Pay Piyasası,

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki paya ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile

Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulacaktır. EBDKS

uygulaması kapsamında referans olarak alınacak endeks, değişim yönü ve oranları gelişen

şartlara göre önceden duyurulmak suretiyle Borsa tarafından değiştirilebilecektir.

Endekse bağlı devre kesici uygulaması 10/08/2020 tarihinden itibaren devreye alınacaktır.

Borsa İstanbul A.Ş. duyuru metnine ve endekse bağlı devre kesici sistemi hakkında detaylara

https://www.borsaistanbul.com/tr/duyuru/3029/endekse-bagli-devre-kesici-sistemi-hakkinda adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Hesap Aç