ISIN Kodu Nedir?

Dolar Kritik Seviyede Tepki Verme Niyetinde

10.07.2020


Paritede Görülen Sert Gerileme Sonrası Bir Miktar Tepki Oluşabilir

10.07.2020


Pandemi Salgını Endişeleri Pariteyi Baskı Altında Tutuyor

10.07.2020


Paritedeki Yükseliş Sınırlı Kalabilir

09.07.2020


ISIN kodu (International Securities Identification Number) Türkçe karşılığı Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası’dır. Ulusal ve uluslararası sermaye piyasası işlemlerine söz konusu menkul kıymet işlemlerinin tam otomasyon ortamında gerçekleştirilmesi için menkul kıymetlere uluslararası standartlara uygun olarak, Türkiye'yi temsilen ilk iki harfi "TR" olmak kaydı ile toplam 12 haneden oluşan menkul kıymet tanımlama kodudur.

Kodların açıklaması şu şekildedir;

* 1 ve 2. Haneler: Ülke kodu

* 3. hane: Menkul kıymetin türü

B: Hazine Bonosu
D: Kira Sertifikası
H: Halka Arz
F: Finansman Bonosu
G: Gelir Ortaklığı Senedi
M: Likidite Senetleri
P: Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
T: Devlet Tahvili
S: Özel Sektör Tahvili

4 ve 9. Haneler: İtfa tarihi

11. Hane: İhraç sırası

12. Hane: Kontrol hanesi

ISIN kodunu bir örnekle açıklayacak olursak;

TRS311218T20 kodlu menkul kıymet: 31.12.2018 itfa tarihli özel sektör tahvilini göstermektedir.

Hesap Aç