İç Verim Oranı Nedir?

Dolar Kritik Seviyede Tepki Verme Niyetinde

10.07.2020


Paritede Görülen Sert Gerileme Sonrası Bir Miktar Tepki Oluşabilir

10.07.2020


Pandemi Salgını Endişeleri Pariteyi Baskı Altında Tutuyor

10.07.2020


Paritedeki Yükseliş Sınırlı Kalabilir

09.07.2020


İç verim oranı (Internal Rate of Return), yatırım kararları verirken kullanılan bir orandır. Yatırımcılar bu oran sayesinde yatırımlarından elde ettikleri getirileri görebilir, bu getiriye göre nihai kararlarını verebilirler.

Yapılan yatırım miktarı ile gelecekte elde edilebilecek nakit akışının net bugünkü değerini sıfıra eşitleyen iskonto oranını vermesi dolayısıyla, bu oran şirket değerleme yöntemi olarak da sıkça kullanılmaktadır. Bu yönüyle şirketlerin başa baş noktasını veren iskonto oranı olarak da ifade edilmektedir.

Diğer bir deyişle iç verim oranı, bugünkü gelirlere indirgenen yatırım gelirinin sıfır olduğu faiz gelirini ifade etmektedir. Yatırımcının maliyetlerini karşılayabildiği ancak kar edemediği, bu noktadan sonra kar elde etmeye başladığı noktayı işaret etmektedir.

Hesap Aç