Enflasyondan Getiri Nasıl Arındırılır?

Dolar Kritik Seviyede Tepki Verme Niyetinde

10.07.2020


Paritede Görülen Sert Gerileme Sonrası Bir Miktar Tepki Oluşabilir

10.07.2020


Pandemi Salgını Endişeleri Pariteyi Baskı Altında Tutuyor

10.07.2020


Paritedeki Yükseliş Sınırlı Kalabilir

09.07.2020


Bir yatırımdan elde edilen ya da elde edilmesi beklenen nominal getirinin enflasyondan arındırılmış haline “Reel Getiri Oranı” denmektedir. Nominal getiri oranı ise, bir yatırımın vergi, yatırım harcı ve enflasyon gibi giderleri hesaplanmadan önce sağladığı getiridir.

Örneğin, %5 getiri sağlayan bir yatırımın, nominal getiri oranı da %5'e eşit olacaktır. Eğer nominal getiri oranı, enflasyon oranından yüksekse pozitif reel getiri, nominal getiri oranı, enflasyon oranından düşükse negatif reel getiri söz konusudur.

Bir yatırım aracının, doğru bir yatırım aracı olduğuna karar verebilmek için alternatif yatırım araçlarından daha fazla getiri sağlamasının yanında enflasyon oranının üstünde bir getiri de sağlaması da gerekmektedir. Dolayısıyla yatırım aracının reel getiri oranının pozitif olması beklenir.

Reel Getiri Hesaplama Formülü= (1 + Nominal Getiri) / (1 + Enflasyon Oranı) – 1

Bir gayrimenkulün kira getirisinin, değer artışının ve ekonomideki enflasyon oranının aşağıdaki gibi olduğu durumda beşinci yılın sonunda reel getiri oranı sıfıra eşit olacaktır. Örnekte de görüldüğü gibi toplam getiri arttığı halde reel getiri sıfır olabilmektedir.

Yıllar

1

2

3

4

5

Kira Getirisi

0,05

0,05

0,06

0,06

0,06

Değer Artışı

0,1

0,12

0,12

0,14

0,16

Toplam Getiri

0,15

0,17

0,18

0,2

0,22

Enflasyon Oranı

0,08

0,1

0,13

0,16

0,22

Reel Getiri

0,064

0,063

0,044

0,034

0

Hesap Aç