Bileşik Getiri Hesaplama

Dolar Kritik Seviyede Tepki Verme Niyetinde

10.07.2020


Paritede Görülen Sert Gerileme Sonrası Bir Miktar Tepki Oluşabilir

10.07.2020


Pandemi Salgını Endişeleri Pariteyi Baskı Altında Tutuyor

10.07.2020


Paritedeki Yükseliş Sınırlı Kalabilir

09.07.2020


Bileşik getiri, basit getiri yöntemi ile elde edilen getirinin bir sonraki dönemde anaparaya eklenmesiyle elde dilen yeni anapara üzerinden faiz geliri hesaplanmasını ifade etmektedir. Yani bu yöntemle, faize de faiz ödenmektedir. Bu durumda anapara ve faiz arasında doğrusal olmayan bir ilişki oluşmaktadır.

Bileşik Faiz Oranı Hesaplama Örneği

1.000TL anaparanın %2 faiz oranıyla 3 yıl sonunda oluşturacağı bileşik faiz şu şekilde hesaplanır;

Dönem Anapara Faiz oranı Basit getiri Basit getiri + Anapara
1. yıl 1000 TL 0,02 20 TL 1.020 TL
2. yıl 1.020 TL 0,02 20,4 TL 1040,4
3. yıl 1040,4 0,02 20,808 1061,21
    Toplam Faiz:  61,208  

 

Örneğin formüle uygulanış şekli;Formülü; “Faiz Tutarı = AnaPara x (1 + Dönemlik Faiz Oranı)Dönem Sayısı – AnaPara” şeklindedir.

Faiz = 1.000 x (1 + 0,02)3 - 1.000

= 1.000 x 1,023 - 1.000

= 1.000 x 1,0928 - 1.000

= 1.061,208 - 1.000

= 61,208 TL

1.000 TL, %2 faiz oranı ile 3 yıl sonunda 61,208 TL faiz getirisi yaratmaktadır.

Hesap Aç